Seizoen 2013 - 2014

Dr Frank Thevissen: 'Opiniepeilingen in de media'

26 maart 2014

Frank Thevissen is doctor in de Communicatiewetenschappen en

tot 2007 hoofddocent 'strategische bedrijfscommunicatie en politieke marketing' aan de VUB.

Hij was ontwikkelaar van 'de stemmenkampioen' en publiceerde verschillende werken over peilingen en de media oa:

- 'Politieke marketing en communicatie'

- 'Het spook van 68'

- 'De ontsporing van een ideaal' (Pelckmans, 2008)

- 'Media en journalistiek in Vlaanderen: kritisch doorgelicht' (Van Halewyck, 2009).

Turnhouts Wetenschapscafé
Dr Frank Thevissen: 'Opiniepeilingen in de media'

- 'De vierde onmacht. Journalisten, politici en critici over media en journalistiek'  (Van Halewyck, 2010)

 

- 'Het is maar een peiling. Peilingen in de media: van wetenschap tot wichelarij' (Pelckmans, 2012)'.Jo Dirix, PhD: 'Klimaatverandering: een ethisch probleem'

18 februari 2014

 

Jo Dirix is doctorandus aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Centrum voor Ethiek en Humanisme (www.ethu.be) aan de Vrije Universiteit Brussel.

 

Turnhouts Wetenschapscafé
Jo Dirix, PhD: 'Klimaatverandering: een ethisch probleem'


Professor Dr Peter-Paul De Deyn: 'Euthanasie en dementie'

10 december 2013

 

Peter Paul De Deyn is LEIFarts, neuropsychiater, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Groningen en directeur van het Born-Bunge Instituut.

Turnhouts Wetenschapscafé
Professor Dr Peter-Paul De Deyn: 'Euthanasie en dementie'


Professor Luc Int Panis: 'Fijn stof'

23 oktober 2013

 

Luc Int Panis is professor aan de Universiteit Hasselt en coördinator van het onderzoeksprogramma Verkeer en gezondheid aan VITO.

Turnhouts Wetenschapscafé
Professor Luc Int Panis: 'Fijn stof'


Professor Em Jan Tollenaere: 'Waarom kwantummechanica?'

13 maart 2013

 

Jan Tollenaere is departementshoofd Theoretical Medicinal Chemistry bij de Janssen Research Foundation (Janssen Pharma),

lid van de Raad van Bestuur van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), gastdocent aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en docent 'Computational Medicinal Chemistry' aan de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht.

t
Professor Em Jan Tollenaere: 'Waarom kwantummechanica?'