Samenvatting professor Johan Albrecht: 'Gaat het licht echt uit?'

Turnhouts Wetenschapscafé
Professor Johan Albrecht: 'Gaat het licht echt uit?'

Gaat het licht echt uit?
Ja, dit is best mogelijk! Energie en haar marktmechanismen werd door Joan Albrecht gebracht als een thriller, gestoffeerd met noodzakelijk maar goed gedoseerd cijfermateriaal.
Het basisprincipe in de markt is dat de energievoorziening continu moet verzekerd worden voor alle gebruikers (zowel particulieren als bedrijven) aan een redelijke (lees concurrentiële) prijs. Deze continuïteit is een balanceeroefening die seconde per seconde juist moet zijn. Is er een hapering gedurende een fractie van een seconde, gaat het licht ergens uit!
Een voorbeeld van scenario, als inleiding tot een aantal cruciale feiten: bij zonnig weer en een flinke wind kunnen wind en zon een redelijk deel van de energiebehoefte dekken. Op een ijskoude zon- en windloze dag dragen ze niet bij. Gelet op de beperkte en vaak dure mogelijkheden om energie te stockeren moeten er alternatieve energiecentrales beschikbaar zijn. Het gaat dan over centrales voor kernenergie, biomassa, steenkool en bv gas.
Eerste moeilijkheid is dat de twee eerste 'niet regelbare technologie' is (op- en afzetten), terwijl je die wel nodig hebt om klimaatafhankelijke tekorten te compenseren. Kunnen deze niet genoeg draaien, zijn ze niet rendabel en zal niemand ze bouwen. Sommige energiebronnen zoals steenkool zijn dan weer CO2-rijk wat in conflict komt met de Europese doelstellingen.
Steenkool blijft wél in de markt, om politieke redenen, omdat de CO2-heffing niet hoog genoeg is om sturend te zijn. Of hoe milieudoelstellingen integraal deel uitmaken van het verhaal.
De gangbare groothandelsprijs voor elektriciteit in Centraal-west Europa is vandaag ca. 40 Euro per MW (megawatt). Er zijn op cruciale momenten nog wel overschotten in Frankrijk en vooral Nederland, maar die moet gereserveerd worden waarbij België niet de enige potentiële klant is, en die zullen op termijn mogelijk afgebouwd worden.
Gelet op de dure kostprijs van de grondstof, zal een gascentrale in België vandaag produceren aan een erg dure kostprijs van 95 euro per MW, reden waarom er zoveel van deze centrales stilliggen.
De spreker meent dat energie in de toekomst een volledig gesubsidieerd systeem zal worden, omdat de privé vandaag zelfs niet meer geneigd is kerncentrales te bouwen.
Hij stelt ook dat wie in de toekomst flexibiliteit zal kunnen leveren op de markt veel geld zal verdienen. Zo ziet hij mogelijkheden in een voorlopig niet bestaand, slim energienetwerk en nieuwe slimme technologie.
Een groot aantal vragen werd afgevuurd op de spreker: geothermie, energieopslag water in Europa, Thorium-reactoren, schaliegas, drijvende atollen, en bv waterstof.
Er werd ook een snelle screening gedaan van het in lancering zijnde Campina Project, waar duidelijk was dat beoogde rendementen te zoeken zijn binnen het spel van de subsidies.Op zeker ogenblik stelde de voorzitter conform de afgesproken huisregels, een elegant einde aan het debat stelde. Een groepje mensen in de buurt van ondergetekende verslaggever was intussen druk in discussie over het nog niet aan bod gekomen geopolitieke aspect. Het Wetenschapscafé ten voeten uit.

 

Tip voor verdere lezing vanwege de spreker:
'The Carbon Crunch: How We're Getting Climate Change Wrong – and How to Fix it' (September 2012), ISBN 978-0300186598

© Jozef Konings


Foto's professor Johan Albrecht: 'Gaat het licht echt uit?'


Cartoons