Samenvatting dr. Stijn Bruers over 'Ggo’s en Biovoeding: Feiten en Mythes'

Zoals spreker het zelf verwoord, is zijn inzicht in een aantal problemen geëvolueerd van klassiek activisme naar effectief altruïsme.
Dit laatste betekent een zo effectief mogelijke inzet van middelen voor mens, dier en natuur. Hij stelt duidelijk dat een aantal inzichten zijn persoonlijke mening zijn, maar ook gebaseerd zijn op de best beschikbare onderzoeksresultaten. Deze zijn hoe langer hoe meer beschikbaar als meta-analyses, een middeling van een groot aantal individuele onderzoeken. Over veel aangelegenheden is er ook een wetenschappelijke consensus of een algemeen erkende normering (bv. International Food Information Council checklists).
Stijn Bruers pleit binnen de principes van effectief altruïsme voor het stellen van coherente doelen en koppeling met bijhorende middelen. Doelen dienen test- of meetbaar te zijn om zinnige conclusies te kunnen trekken. Hij hanteert hierbij zo veel mogelijk de wetenschappelijke methode.
Een andere rode draad in zijn denken is het besef dat menselijke meningen vaak gestuurd worden door denkfouten (in vakliteratuur 'cognitieve bias'), en sommige hardnekkig standhouden of wetenschappelijk geen voldoende betrouwbaarheidsniveau ('confidence level') hebben. Of -denk kwantitatief- hou een open en flexibele geest en leer omgaan met onvolmaaktheden.
In de echte wereld blijkt vermenging van belangen rond zowel onderzoek naar bio-voedsel als anti-GGO frequent voor te komen. Spreker stelt dat positieve gezondheidseffecten van bio-voedsel niet aantoonbaar zijn, ook als men een pesticidegebruik, en hun nadelige effecten op bijenpopulaties, in rekening brengt.
De kostprijs is er tot 30% groter en dus te duur, vergeleken met wat men met dezelfde budgetten beter zou kunnen doen. Spreker suggereert goedkopere niet-biologische voeding te kopen en het uitgespaarde geld te doneren aan meer effectieve goede doelen: organisaties die plantaardige voeding promoten, landbouwkundig onderzoek en bv. de 'Against Malaria Foundation'.
De wetenschappelijke onderzoeken over Genetisch Gemodificeerde Organismen zijn algemeen positief. Het pesticidegebruik is gemiddeld 37% lager dan bij klassieke tuinbouw terwijl de gezondheidseffecten significant hoger zijn. De veiligheid voor het milieu is prima verzekerd terwijl de effecten inzake sociale rechtvaardigheid significant zijn: de winst voor de armste boeren stijgt met 68%, zelfdoding in deze categorie daalt en de algemene bijdrage in plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding is belangrijk.
De impact op de biodiversiteit is lager dan bij andere methoden terwijl de opbrengst gemiddeld ca. 22% hoger ligt. De genetische kenmerken na modificatie maken gewassen bv. meer resistent tegen schimmels, virussen en/of insecten en minder gevoelig voor klimatologische fenomenen als droogte. Stikstoffixerende kenmerken inbrengen in een genoom kan de meststofafhankelijkheid verlagen. Andere kenmerken verlagen de noodzaak aan bodemverstoring (erosie), verhogen de houdbaarheid (tegen voedselverspilling) of voedingswaarde (Omega-3, vitamine A bij 'gouden rijst').
Spreker stelt dat de aversie tegen GGO’s in belangrijke mate irrationeel intuïtief zijn. Op natuurlijke wijze hebben we reeds ca. 140 soortvreemde genen verworven via horizontale genenoverdracht.
Tot slot is spreker een uitgesproken voorstander van veganisme. Veganisme is een levenswijze waarin gestreefd wordt naar het vermijden van het gebruik van dierlijke producten. Het betreft eten van dieren, producten die daarvan vervaardigd zijn (zoals vlees, gelatine, leer, bont en wol) of door dieren voortgebrachte producten, zoals zuivel en honing. De meeste veganisten keuren ook exploitatie van dieren en wreedheid jegens dieren af, zoals het vasthouden van dieren voor vermaak of ter gebruik als proefdier.
Nieuwe onderzoeken bevestigen historisch onderschatte bewustzijnsprocessen bij dieren. Dit en andere feiten zullen dierenwelzijn nog lang hoog op de maatschappelijke agenda houden.
Tot plots voorzitter Louis het café stuurt naar de traditionele vragenronde en het officiële gedeelte ervan afsluit.
Met dank aan boeiende spreker en effectief altruïst Stijn Bruers. 

© Jozef Konings


Download
Presentatie Stijn Bruers
Presentatie Stijn Bruers (pdf)
StijnBruers_ggo-bio-veganisme.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Foto's dr. Stijn Bruers over: 'GGO's en biovoeding: feiten en mythes'


Cartoons Gie Campo