Samenvatting dr Frank Thevissen: 'Opiniepeilingen in de media'

Turnhouts Wetenschapscafé
Dr Frank Thevissen: 'Opiniepeilingen in de media'

Nu, ongeveer twee maanden vóór de volgende verkiezingen, wordt er gemiddeld om de 3 dagen een opiniepeiling georganiseerd. Reden voor het Café om de betrouwbaarheid van deze peilingen eens tegen het licht te houden.
We hadden het genoegen hiervoor Frank Thevissen, eminent wetenschapper strategische communicatie, campagneontwikkeling en marketing als spreker te mogen verwelkomen.

Als een rode draad door het betoog loopt de symbiose tussen politiek en media die maakt dat er een parallel circuit tussen beide is.
Ook peilingen zijn, wat men ook beweert, voor politici van levensbelang en zijn in feite een marketing-instrument van deze. De gebruikte methodiek bij peilingen behoort tot het domein van de statistiek, voor niet-specialisten soms een abstracte materie.
Representativiteit en grootte van steekproeven, betrouwbaarheid van resultaten, juiste vraagstellingen, ed blijken in het wereldje van kiesintenties zelden een item. De interpretatie gebeurt door de media, zelf vaak statistiek-onkundig maar wél pertinent aanwezig in de symbiose met politiek en steeds op zoek naar sensatie.
De spreker noemt ook nog een lijstje met andere aandachtspunten: exclusieve opdrachtgevers zijn eigenaar van de resultaten, quasi-monopolies van enquêteurs, het fenomeen van de onbesliste kiezer (tot 50% van het kiespubliek), ed.

Frank Thevissen stelt dat veranderingen in kiesgedrag over min of meer stabiele periodes van bv 3 jaar toch eerder klein zijn.
Misschien dan toch één rustige zekerheid voor de aanstaande verkiezingen?

© Jozef Konings


Foto's dr Frank Thevissen: 'Opiniepeilingen in de media


Cartoons Gie Campo